Organizirani seminarji

Dnevi javnega prava 2019, 12. in 13. junij 2019

Letošnji Dnevi javnega prava bodo po mnogočem posebni: po dolgih letih bomo tudi zaradi odziva udeležencev in sicer strokovne javnosti ter množice izjemno aktualnih in perečih tem organizirali dvodnevni dogodek, 12. in 13. junija 2019.

2019-07-17T09:40:31+02:00

DNEVI JAVNEGA PRAVA 2018, 4. junij 2018

Na letošnjih Dnevih javnega prava bomo obravnavali aktualna pravna vprašanja s področja upravnega in ustavnega prava. V ospredju bodo predvsem nova prostorska zakonodaja (ZUreP-2 in Gradbeni zakon), varstvo osebnih podatkov in t. i. GDPR, aktualna vprašanja upravnega postopka ter tudi koncesije in javno-zasebna partnerstva in lokalne volitve. Že 24. zapored vabljeni v družbo strokovnjakov in kolegov, ki ponuja priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj ter dobrih praks! Program - Dnevi javnega prava 2018

2019-05-10T15:20:04+02:00

XVIII. DNEVI JAVNEGA PRAVA- enodnevni dogodek, Ljubljana, 20.6.2012

v sredo 20. 6. 2012 smo v Zlati predavalnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, v okviru XVIII. Dnevov javnega prava uspešno izvedli enodnevni dogodek. Ob tem se vsem predavateljem zahvaljujemo za sodelovanje, zahvaljujemo pa se tudi udeležencem, ki so se odzvali v tako množičnem številu. Kot smo obljubili objavljamo vse predstavitve (MS ppt), ki so jih predavatelji uporabili v sklopu svojih predavanj na omenjenem dogodku. Predstavitve

2019-05-13T11:17:57+02:00

XVII. DNEVI JAVNEGA PRAVA IN JAVNEGA MANAGEMENTA, PORTOROŽ, 8. IN 9.JUNIJ 2011

Pozdravni nagovor:  Prof. dr. Rajko Pirnat, predsednik Inštituta za javno upravo                                    Prof. dr. Senko Pličanič, direktor Inštituta za javno upravo   Glavni govornik: Prof. dr. Ernest Petrič, predsednik Ustavnega sodišča RS    SEKCIJE: dr. Igor Kaučič, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, USTAVNA DEMOKRACIJA IN NAČELO DELITVE OBLASTI dr. Erik Kerševan, generalni sekretar Ustavnega sodišča RS, UDELEŽBA IN PROCESNE PRAVICE OSEB V UPRAVNEM POSTOPKU: STRANKE IN STRANSKI UDELEŽENCI V POSTOPKIH IZDAJE GRADBENEGA DOVOLJENJA IN DRUGIH UPRAVNIH POSTOPKIH dr. Rajko Pirnat, Inštitut za javno upravo, OBNOVLJIVI VIRI – VIR ENERGIJE IN VARSTVA OKOLJA dr. Albin Igličar, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, ZAKONODAJNA POLITIKA dr. Senko Pličanič, Inštitut za javno upravo, PROSTORSKO NAČRTOVANJE NA LOKALNI RAVNI dr. Gregor Virant, Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani, INOVATIVNOST V JAVNEM SEKTORJU   PREDSTAVITEV NOVE KNJIGE: KOMENTAR ZAKONA O [...]

2019-05-13T11:09:12+02:00