Dnevi javnega prava 2019, 12. in 13. junij 2019

Dnevi javnega prava 2019, 12. in 13. junij 2019

Letošnji Dnevi javnega prava bodo po mnogočem posebni: po dolgih letih bomo tudi zaradi odziva udeležencev in sicer strokovne javnosti ter množice izjemno aktualnih in perečih tem organizirali dvodnevni dogodek, 12. in 13. junija 2019.
V ospredju našega zanimanja bodo nova zakonska ureditev koncesij, aktualna vprašanja urejanja prostora in upravnega postopka, varstvo osebnih podatkov, urejanje ravnanja z odpadno embalažo in drugimi odpadki, spodbujanje investicij v občinah in javno-zasebna partnerstva v praksi, pa tudi reforma volilne zakonodaje in javnega zdravstva. Izredno raznolike teme in v naša vsakdanja življenja posegajoča praktična vprašanja, ki jih bomo obravnavali s predstavniki zakonodajalca, izvršilne oblasti, ministrstev in agencij ter uradov, predstavniki stroke, lokalne samouprave in raziskovalcev, letos pa smo povabili tudi veliko strokovnjakov iz gospodarstva, ki imajo v vse te dileme še poseben vpogled. Poseben poudarek smo tudi zato letos namenili druženju in mreženju, za vzpostavljanje in krepitev tudi osebnih stikov med vsemi udeleženimi na celotnem širokem področju javnega prava.

2019-07-17T09:40:31+02:00