Loading...
Komentar Zakona o varstvu okolja 2019-05-17T14:44:11+02:00

Komentar Zakona o varstvu okolja

V knjigi je obširno in izčrpno komentiran Zakon o varstvu okolja iz leta 2004 (ZVO-1) z vsemi do zdaj sprejetimi novelami (ZVO-1A, ZVO-1B in ZVO-1C), vsebuje pa tudi uvodno študijo, v kateri so orisani temelji prava varstva okolja.

Knjiga je namenjena vsem, ki se v praksi, v okviru izobraževanja ali kako drugače srečujete s pravnimi pa tudi vsebinskimi vprašanji varstva okolja. Pripravila ga je skupina priznanih strokovnjakov (prof. dr. Rajko Pirnat, prof. dr. Senko Pličanič in mag. Tanja Pucelj Vidović z Inštituta za javno upravo, Dušan Pichler z Ministrstva za okolje in prostor in Sonja Kelšin z Eko sklada), ki so poglobljeno in sistematično komentirali posamezne določbe zakona.
Prepričani smo, da vam bo Komentar Zakona o varstvu okolja pomagal pri uporabi določb zakona v praksi, olajšal pa vam bo tudi razumevanje vedno bolj zapletene pravne ureditve varstva okolja v Republiki Sloveniji in Evropski uniji, saj so avtorji dobršen del svoje pozornosti namenili tudi relevantnim pravnim aktom velike evropske družine, katere člani smo.

NAROČILO:
Knjigo komentar Zakona o varstvu okolja lahko naročite na Inštitutu za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (kontaktna oseba je gospa Polona Kržan: 01 42 03 170; e-mail: polona.krzan@iju.si).