Loading...
POOL 2018-12-06T15:32:15+01:00

Kot organizacija z dolgoletno tradicijo raziskovalnega in svetovalnega dela na področju javnega sektorja smo se odločili oblikovati “POOL”, v katerega naj bi se vključila vsa podjetja oziroma druge organizacije, ki delujejo na področju javnega sektorja. POOL smo si zamislili kot mrežo, ki bi združevala različne subjekte – občine, javna podjetja, zavode, ministrstva – katerim bi naš Inštitut nudil vso strokovno pomoč, znanje in izkušnje, s tem pa bi obenem skrbel za usklajeno delovanje javnega sektorja.

Cilj, ki smo si ga zastavili, je zagotovitev redne in strokovne obravnave posameznih problemov oziroma spornih vprašanj vsem članom, s katerimi se soočajo pri svojem vsakdanjem delu. Takšna odločitev je del prihodnje poslovne strategije v okviru svetovalne dejavnosti Inštituta, ki jo želimo okrepiti tudi na ta način.

Področja delovanja POOL-a

Spekter tematskih področij je zelo raznolik, posebej naj poudarimo svetovalno in raziskovalno delo na področju državne uprave, lokalne samouprave, gospodarskih in negospodarskih javnih služb, nevladnih organizacij, prava varstva okolja, vodnega prava, urejanja prostora, energetskega gospodarstva, komunalnega gospodarstva, prestrukturiranja javnega sektorja, … Pri našem delu je izredno razvejano sodelovanje tudi z vrsto drugih svetovalnih organizacij, specializiranih predvsem na različnih področjih ekonomije (finančna vprašanja, revizija, vrednotenje podjetij, itd.).

Člani in ugodnosti članstva v POOL-u

Vsakemu članu želimo ponuditi vrsto storitev, ki naj omogočijo sprotno, strokovno in seveda individualno obravnavo posameznih vprašanj. članstvo zagotavlja:

Zgornje storitve oziroma ugodnosti so samo temeljni okvir, ki ga bomo na Vašo željo prilagodili Vašim individualnim potrebam in predvidenemu obsegu naših storitev.

Več informacij

Kontaktirajte nas in pridobite več informacij o POOL-u