POSVET O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, Ljubljana, 7. 3. 2005

POSVET O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, Ljubljana, 7. 3. 2005

Več informacij o tem izobraževanju ni na voljo.

2019-05-13T10:35:36+02:00