Loading...
Predstavitev 2024-03-27T23:01:26+01:00

Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (IJU), ustanovljen leta 1956, je neodvisni, raziskovalni in svetovalni zavod, ki povezuje znanstveno-raziskovalno delo z aplikativno dejavnostjo.

Glavne dejavnosti IJU

Temeljna tematska področja raziskovanja IJU

Vodstvo IJU

Direktor: dr. Rajko Pirnat, redni profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani

Strokovni sodelavci

Ožji strokovni team Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani sestavljajo:

Širši strokovni team pa lahko sestavimo iz strokovnjakov ekspertne liste Inštituta, na kateri je okrog 20 strokovnjakov iz različnih pravnih, ekonomskih in drugih strokovnih področij.