Loading...
Revija Javna uprava 2021-01-07T11:01:02+01:00
To view this page in English, click here.

O reviji in izdajatelju

Izdajatelj revije Javna uprava je Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (IJU), ustanovljen pa je bil že leta 1956, kot posledica spoznanja, da je treba v Sloveniji v večji meri povezati teorijo na področju upravnega prava in prava javne uprave s praktičnim reševanjem problemov uprave, s tem pa je nedvomno pripomogel k nastanku (naše) pravne države. Danes je IJU neodvisna raziskovalna in svetovalna organizacija, s svojim znanstvenim svetom, ki ga sestavljajo znanstveni in raziskovalni sodelavci Katedre za upravno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani ter zunanji sodelavci inštituta.

Od leta 1960 izdaja IJU tudi znanstveno-strokovno revijo, ki se je do leta 1990 imenovala Vestnik Inštituta za javno upravo, od leta 1990 dalje pa se imenuje Javna uprava. Izide v štirih številkah, najmanj dvakrat letno (dvojna številka), temeljno pa prispeva k cilju IJU in zagotavlja kontinuiran pretok med znanostjo in prakso, ki je pogoj za učinkovito in pravno državo, to pa je nedvomno temelj demokratične in svobodne države.

Revija javna uprava

Uvrščenost baze

Revija je bila leta 2017 sprejeta v mednarodno bibliografsko bazo HeinOnline, kar pomeni dostopnost člankov strokovnjakom in znanstvenikom po vsem svetu, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) pa izdajanje revije finančno podpira in jo je vključila med slovenske revije v mednarodnih bazah podatkov iz seznama ARRS.

Revija je preko portala Tax-Fin-Lex na voljo tudi v elektronski obliki, kar pomeni še večji doseg, pri čemer ima v širši javni upravi že tako zelo pomembno vlogo.

Uredništvo

Člani uredniškega odbora

 • dr. Bojan Bugarič (tudi odgovorni urednik),
 • docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Mitja Horvat,
 • vrhovni sodnik dr. Erik Kerševan,
 • redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in direktor IJU dr. Rajko Pirnat,
 • izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Senko Pličanič,
 • izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Gorazd Trpin,
 • izredni profesor na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani dr. Grega Virant,
 • tajnik in asistent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani Boštjan Koritnik (tudi urednik revije).

Glavni in odgovorni urednik:

 • dr. Bojan Bugarič

Urednik:

 • As. Boštjan Koritnik

Tehnični urednik:

 • Polona Kržan, mag. posl. ved

Navodila za avtorje

Navodila za objavo v reviji so na voljo v slovenskem, angleškem in hrvaškem jeziku.

Kazalo izdanih revij

V priloženih datotekah so kazala vsebin in povzetki revije Javna uprava

 • kazalo in povzetki revije Javna uprava leto 2020, št. 3 – 4
 • kazalo in povzetki revije Javna uprava leto 2020, št. 1 – 2
 • kazalo in povzetki revije Javna uprava leto 2019, št. 3 – 4
 • kazalo in povzetki revije Javna uprava leto 2019, št. 1 – 2
 • kazalo in povzetki revije Javna uprava leto 2018, št. 3 – 4
 • kazalo in povzetki revije Javna uprava leto 2018, št. 1 – 2
 • kazalo in povzetki revije Javna uprava leto 2017, št. 3 – 4
 • kazalo in povzetki revije Javna uprava leto 2017, št. 1 – 2

Naročila in informacije

Letna naročnina (cena z DDV): 88 evrov, posamezen zvezek 50 evrov. Poštnina je vključena v ceno. Dodiplomskim in podiplomskim študentom Pravne fakultete v Ljubljani priznamo 30 % popust.

Priloženo naročilnico izpolnite in pošljite na: polona.krzan@iju.si. Na podlagi prejete naročilnice vam bomo izstavili račun in revijo skupaj z računom poslali po pošti.

Vsa naročila veljajo do preklica oziroma pisne odpovedi. Revijo lahko kupite tudi v Knjigarni Pravna na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana.

Podatki za plačilo:
Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana
Davčna številka: 18029396
TRR: IBAN SI56 0201 0025 8191 850 (NLB d.d.)
e-pošta: iju@iju.si

Informacije glede vsebine in oglasnega prostora
Urednik: Boštjan Koritnik
E-pošta: urednik@iju.si
Tel.: 031 859 975

Informacije glede naročnin
Tehnični urednik: Polona Kržan, mag. posl. ved
E-pošta: polona.krzan@iju.si
Tel.: 01/4203 178