Loading...
Seminarji 2019-05-17T12:16:22+02:00

Predstavitev

Področja seminarjev in simpozijev, ki jih organizira IJU, so zelo raznolika. Posebej naj poudarimo, da nudimo seminarje in posvete, katerih vsebina je prilagojena potrebam naročnika (ti. tailor-made izobraževanje). Tovrstno izobraževanje je za razliko od ostalih seminarjev naravnano interaktivno.

Od leta 1995 v sodelovanju s Pravno fakulteto v Ljubljani organiziramo “DNEVE JAVNEGA PRAVA”, ki vsako leto potekajo v prvi polovici meseca junija.

“Tailor-made” izobraževanje

Seminarji in posveti, katerih vsebina je prilagojena potrebam naročnika (“tailor made izobraževanje”)

Za potrebe zaposlenih v vaši gospodarski družbi, občinskih ali državnih organih in organizacijah (npr. izvajalcev javnih služb, skladov, javnih agencij) organiziramo izobraževanja, prilagojena potrebam naročnika. Na podlagi predhodnega razgovora, v katerem identificiramo aktualno problematiko, s katero se srečujete pri implementaciji novih oziroma pri izvajanju veljavnih predpisov skupaj izoblikujemo vsebinsko najustreznejše predstavitve. Na seminarju naši predavatelji prisotnim nazorno predstavijo posamezna vsebinska vprašanja, pri čemer predstavitve obogatijo z orisom izoblikovane prakse slovenskih sodišč, s stališči teorije, z interpretacijami prava EU ter predstavitvijo razvojnih tendenc obravnavanega področja. Posveti so (za razliko od seminarjev) naravnani interaktivno. Glavni namen sodelujočih strokovnjakov je spodbuditi živahno in problemsko naravnano razpravo udeležencev. Organiziramo lahko tudi izobraževanje, ki bo združevalo značilnosti seminarja in posveta.

Za podrobnejše informacije o “tailor – made” izobraževanjih se obrnite na našo kontaktno stran.