Tehtanje med ekonomskimi in drugimi pravicami v upravnem sporu

Tehtanje med ekonomskimi in drugimi pravicami v upravnem sporu

Namen projekta je bil analizirati smernice in izhodišča pri tehtanju pravic v koliziji pred domačimi in pred evropskimi sodišči. Ocenjujemo, da bodo ugotovitve raziskave služile kot podlaga za odločanje oblastnih subjektov v upravnem postopku in sodišč v upravnem sporu, kar bo posledično vodilo v poenotenje upravne in sodne prakse.

Namen izvedbe projekta je povezovanje visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem oz. regionalnem okolju ter izvajanje inovativnih prožnih oblik učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj študentov.

Več si lahko preberete na povezavi.

2022-05-20T14:59:35+02:00