V spomin profesorju dr. Lovru Šturmu

V spomin profesorju dr. Lovru Šturmu

Pred nekaj dnevi smo zvedeli za žalostno novico, da je umrl dolgoletni direktor Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Lovro Šturm.

Profesor Šturm se je rodil 19.5.1938 v Ljubljani. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani  je diplomiral leta 1960 in leta1965 doktoriral. Svojo znanstveno pot je profesor Šturm začel najprej na takratnem Inštitutu za javno upravo in delovna razmerja pri Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je postal leta 1961 najprej raziskovalec-asistent, nato pa je od 1966 delal kot znanstveni sodelavec. Po razdelitvi tega inštituta na Inštitut za delo in Inštitut za javni upravo je bil od leta 1972 do 1985 direktor slednjega. V obdobju njegovega vodenja se je inštitut uveljavil kot znanstveno-raziskovalna organizacija na področju upravnopravne in upravne znanosti, ki pri svojem delu deluje neodvisno od oblasti. Delovanje inštituta je razširil na številna nova področja, kot so pravno varstvo okolja, organizacija in delovanje lokalne samouprave, kibernetika v procesih upravljanja in pravna informatika. V tem času je  bil tudi ekspert in konzultant v mednarodnih organizacijah OECD, Pariz (1976 do 1979), OZN, New York (1977 do 1988) in v Evropskem centru za koordinacijo raziskovanj na področju družbenih znanosti. Leta 2006 je ob 50-letnici inštituta prejel Zlato plaketo Inštituta za javno upravo za prispevek na znanstveno-raziskovalnem področju upravnega prava in javne  uprave.

Profesor Šturm je tudi pedagoško deloval na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je bil leta 1974 izvoljen v naziv docent, leta 1980 v naziv izredni profesor in leta1986 v naziv redni profesor. Njegov najpomembnejši prispevek na področju pedagoškega dela na Pravni fakulteti je oblikovanje predmeta Upravno pravo kot samostojnega predmeta ki obravnava splošna vprašanja materialnega upravnega prava. Uvedel je tudi predmet Pravo varstva okolja in bil začetnik pravne informatike v Sloveniji. Predaval je številnim generacijam študentov, pri čemer se je odlikoval z natančnim in preglednim predstavljanjem snovi. Leta 2013 ga je Univerza v Ljubljani za njegov prispevek in delo na univerzi imenovala v naziv zaslužni profesor.

Po letu 1990 je dr. Šturm začel z javnim delovanjem. Najprej je bil od tega leta do 1998 ustavni sodnik, pri čemer je bil v letih 1997 in 1998 predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Leta 2000 je bil član Vlade Republike Slovenije in minister za šolstvo in šport, med letoma 2004 in 2008 pa član Vlade Republike Slovenije in minister za pravosodje. Po končanih javnih funkcijah se je na znanstvenem področju zlasti ukvarjal z ustavnopravnimi vprašanji, seveda še posebej tistimi, ki zadevajo upravno pravo. Pomemben je njegov prispevek k razvoju legalitetnega načela in drugih pravnih instrumentov omejevanja oblasti. Bil je animus agens prvih dveh komentarjev Ustave Republike Slovenija (leta 2002 in 2010), kjer je bil ne le glavni urednik, pač pa tudi avtor komentarja mnogih členov. Za izjemen prispevek pri uveljavljanju pravne države, ustavnosti in ustavne znanosti je leta 2020 prejel visoko državno odlikovanje srebrni red za zasluge Republike Slovenije.

Pokojni profesor Šturm že dolgo ni več deloval na Inštitutu za javno upravo, čeprav ni prekinil stikov in nas je pogosto obiskoval. Inštitut je seveda živel svoje življenje in se je v spremenljivem okolju moral spreminjati in prilagajati. Čeprav je bistveno drugačen, kot je bil v času, ko je bil direktor on, pa je ustvaril v času njegovega delovanja temelje samostojnega in neodvisnega inštituta, kakršen je danes. Za ta njegov prispevek mu ob njegovem slovesu izražamo priznanje in zahvalo.

2022-05-20T14:59:16+02:00