XIV. DNEVI JAVNEGA PRAVA IN JAVNEGA MANAGEMENTA, Portorož, junij 2008

XIV. DNEVI JAVNEGA PRAVA IN JAVNEGA MANAGEMENTA, Portorož, junij 2008

Zaključili so se letošnji XIV. Dnevi javnega prava in javnega managementa, ki so potekali v času od 4. do 6. junija 2008 v kongresnem centru Hotela Slovenija v Portorožu. Šestih sekcij, treh delavnic in okrogle mize se je letos udeležilo preko dvesto udeležencev.  Največji poudarek prvega dne je predstavljala plačna reforma v javnem sektorju ter varstvo osebnih podatkov. Drugi in tretji dan simpozija pa so največ zanimanja vzbudile težave izvajalcev javnih služb, dileme upravnega procesnega prava in novosti pri prostorskem načrtovanju ter gradnji objektov v praksi.

2019-05-13T10:59:18+02:00