XVII. DNEVI JAVNEGA PRAVA IN JAVNEGA MANAGEMENTA, PORTOROŽ, 8. IN 9.JUNIJ 2011

XVII. DNEVI JAVNEGA PRAVA IN JAVNEGA MANAGEMENTA, PORTOROŽ, 8. IN 9.JUNIJ 2011

Pozdravni nagovor:  Prof. dr. Rajko Pirnat, predsednik Inštituta za javno upravo

                                   Prof. dr. Senko Pličanič, direktor Inštituta za javno upravo

 

Glavni govornik: Prof. dr. Ernest Petrič, predsednik Ustavnega sodišča RS

  

  • SEKCIJE:
  • dr. Igor Kaučič, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, USTAVNA DEMOKRACIJA IN NAČELO DELITVE OBLASTI
  • dr. Erik Kerševan, generalni sekretar Ustavnega sodišča RS, UDELEŽBA IN PROCESNE PRAVICE OSEB V UPRAVNEM POSTOPKU: STRANKE IN STRANSKI UDELEŽENCI V POSTOPKIH IZDAJE GRADBENEGA DOVOLJENJA IN DRUGIH UPRAVNIH POSTOPKIH
  • dr. Rajko Pirnat, Inštitut za javno upravo, OBNOVLJIVI VIRI – VIR ENERGIJE IN VARSTVA OKOLJA
  • dr. Albin Igličar, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, ZAKONODAJNA POLITIKA
  • dr. Senko Pličanič, Inštitut za javno upravo, PROSTORSKO NAČRTOVANJE NA LOKALNI RAVNI
  • dr. Gregor Virant, Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani, INOVATIVNOST V JAVNEM SEKTORJU

 

  • PREDSTAVITEV NOVE KNJIGE: KOMENTAR ZAKONA O VARSTVU OKOLJA

XVII dnevi javnega prava – program

2019-05-13T11:09:12+02:00