Loading...
Založništvo 2019-05-23T14:47:22+02:00

IJU kot znanstvenoraziskovalna organizacija od svojega nastanka dalje izvaja založniško dejavnost, v zadnjem času ji namenja pa še prav posebno pozornost. Založniško dejavnost je usmerjena predvsem v izdajo knjig, ki so namenjene tako zaposlenim v državni upravi, organih lokalnih skupnosti, pri nosilcih javnih pooblastil, pri drugih pravnih osebah javnega prava, ki sestavljajo javni sektor. Prav tako je namenjen sodnikom in sodiščem ter pravnim zastopnikom. Vsekakor pa so knjige, ki jih izdajamo namenjene študentom prava, kot študijski pripomoček pri zahtevnejšem teoretičnem proučevanju posameznih pravnih problemov s področja upravnega prava in prava javne uprave.

Knjige

KOMENTAR ZAKONA O VARSTVU OKOLJA

Pri izvajanju Zakona o varstvu okolja se v praksi pojavlja vrsta vprašanj, zato je Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani izdal prvi: “Komentar Zakona o varstvu okolja”. (z uvodno študijo in stvarnim kazalom)

Knjiga: 917 strani, format 15 x 21 cm, trda vezava, z uvodno študijo in s stvarnim kazalom.

PREDGOVOR: prof. dr. Rajko Pirnat

GLAVNI UREDNIK: prof. dr. Senko Pličanič

AVTORJI: Dušan Pichler, mag. Tanja Pucelj Vidović, prof. dr. Senko Pličanič, prof. dr. Rajko Pirnat, Sonja Kelšin

Cena (z DDV): 26,06 EUR

Več o knjigi
Naročilnica

KOMENTAR ZAKONOV S PODROČJA UPRAVE

Knjiga: 1008 strani, format 15 x 21 cm, trda vezava, s stvarnim kazalom

PREDGOVOR:
prof. dr. Rajko Pirnat

GLAVNI UREDNIK:
prof. dr. Rajko Pirnat

AVTORJI:
doc.dr. Bojan Bugarič, prof. dr. Tone Jerovšek, doc. dr. Erik Kerševan, Roman Kladošek, Štefka Korade Purg, as. mag. Polona Kovač, prof. dr. Rajko Pirnat, doc. dr. Senko Pličanič, Natalija Sajevec Plavčak, prof. dr. Gorazd Trpin, doc. dr. Grega Virant

Cena (z DDV): 26,06 EUR

Več o knjigi
Naročilnica

ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU S KOMENTARJEM

Knjiga: 926 strani, format 15 x 21 cm, trda vezava, s stvarnim kazalom; na voljo v knjižni in elektronski obliki na CD-romu

PREDGOVOR:
prof. dr. Rajko Pirnat

UREDNIKA:
prof. dr. Tone Jerovšek, prof. dr. Gorazd Trpin

AVTORJI:
prof. dr. Tone Jerovšek, prof. dr. Gorazd Trpin, doc. dr. Bojan Bugarič, doc. dr. Mitja Horvat, doc. dr. Erik Kerševan, as. mag. Polona Kovač, dr. Aleksij Mužina, doc. dr. Senko Pličanič, Tomaž Vesel, doc. dr. Grega Virant

Cena (z DDV): Naročilo: Obveščamo vas, da je omenjena knjiga izšla sicer v izdaji Inštituta za javno upravo, vendar je založnik knjige podjetje Nebra d.o.o. (Dunajska 122, Ljubljana), zato se naročila sprejemajo na omenjenem naslovu. Enako velja tudi za CD.

Več o knjigi

KOMENTAR ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA S PRAVOM EU IN PRIMERJALNOPRAVNO PRAKSO

Knjiga: 368 strani, format 15 x 21 cm, trda vezava, s stvarnim kazalom

PREDGOVOR:
prof. dr. Rajko Pirnat

UVODNE MISLI:
Pooblaščenka za dostop do informacij javnega značaja Nataša Pirc-Musar, univ. dipl. prav

UREDNIK:
doc. dr. Senko Pličanič

AVTORJI:
doc. dr. Senko Pličanič, Gorazd Perenič, dr. Urška Prepeluh, doc. dr. Bojan Bugarič, Nataša Pirc Musar, Tanja Pucelj Vidović, Viktorija Julija Vazzaz

Cena (z DDV): 14,60 EUR

Več o knjigi
Naročilnica